Akademikern
123456 ...

Mycket tyckande, lite granskning

LEDARE. Arbetsmarknadsjournalistiken håller på att bli en bristvara. Istället för granskande journalistik om arbetets villkor får vi en tyckarverkstad. Läs mer ›

Slaget om välfärdsjobben


Vilka ska göra jobbet? Kommuner och landsting kommer att behöva anställa för att täcka personalbehovet.  Bild: Gunilla Hagström

TEMA.  
    En stor utmaning ligger framför landets kommuner och landsting. Det gäller att klara uppgiften att rekrytera hundratusentals nya medarbetare. Lön, karriär och arbetsmiljö avgör kampen om arbetskraften och de välfärdsyrken som kallas ”Sveriges viktigaste jobb." Samtidigt anses många arbetslösa inte tillräckligt kvalificerade.
     
     
     
     
     
     
Läs mer ›

Notan för jobbcoacherna: tre miljarder

ANGELÄGET.  
     Alliansregeringens storsatsning på jobbcoacher blev en flopp. Kostnaden för det hela landade på tre miljarder.
Läs mer ›


Krisen slår hårt mot det grekiska folket, men turisterna fortsätter att besöka landet.  Bild: Per Hanstorp

Ingen kommer undan krisen

I VÄRLDEN. Arbetslösheten ligger nu nära 30 procent, bland unga under 25 är den så hög som drygt 65 procent och nästan var tredje grek lever under fattigdomsgränsen.Sedan krisen på allvar slog till 2009 har Greklands statsskuld passerat 160 procent av BNP - därmed har landet den största skulden i hela EU. Läs mer ›

Universitetskanslern: Renodla högskolans uppdrag

ARTIKEL.

Minskade anslag, färre studenter och kritik mot utvärderingen av högskolans utbildningar. Universitetskanslern Lars Haikola vill stärka lärosätena genom att ge högskolesektorn ett smalare uppdrag.

Läs mer ›


Siifror i avtalen eller inte? Det är frågan.  Bild: Jessica Segerberg

Det stora experimentet

TEMA.  
    Sifferlösa avtal är på stark frammarsch på svensk arbetsmarknad. Nästa år beräknas cirka 800 000 löntagare omfattas, enligt Medlingsinstitutet.
    Men modellen är kontroversiell. Arbetsgivarna gillar den, LO-facken avskyr den, tjänstemännen är kluvna, medan akademikerna är mest positiva.
     
Läs mer ›

Underbetyg för jobbåtgärder

ANALYS.  
    I höst är det val igen. Allt talar för att jobben blir den stora frågan. Redan nu visar flera rapporter att åtgärderna som ska bekämpa arbetslösheten fungerar dåligt.
     
Läs mer ›

Allt går inte som på räls

LEDARE. Flera allvarliga tågurspårningar är ett tidens tecken. Våra gemensamma resurser förvaltas illa och när problem uppstår är det ingen som vill ta på sig ansvaret. Läs mer ›

Poäng ska ge högre lön

ANGELÄGET. I Karlstad hoppas socialsekreterarna på ett lyft för lönerna, kommunen bekämpar hemlösheten och närheten till Norge räddar sysselsättningen. Läs mer ›

"Jobbet gjorde mig hel igen"


Socialsekreteraren Jasminka Seferovic tillsammans med några av sina kollegor i Norrköping.  Bild: Susanne Lundbäck

TEMA.
Arbetsmarknaden efterlyser hög utbildning. Men gäller det alla arbetssökande? En utländsk examen eller ett icke-svenskt namn stänger många dörrar. Nu ska det bli ändring på det, lovar regering och opposition.
Läs mer ›

Så ska ”skitlivet” stoppas

ANALYS.  På tio år har anställda inom bemanningsbranschen fördubblats och när det gäller tillfälliga anställningar finns otaliga varianter. Läs mer ›

När byråkratin byter skepnad


Ökad administration tar ibland överhanden, det är svårt att hinna med brukarna.  Bild: Moa Hoff

PÅ JOBBET. Akademikern var på plats under Socionomdagarna 2013.  Här bjuder vi på ett axplock från seminarier och aktiviteter under de båda intensiva dagarna i Älvsjömässan. Läs mer ›

Hinner du jobba på jobbet?

LEDARE.
I jakten på effektivitet har vi fått en ett detaljstyrande som går ut över yrkesutövandet.
Läs mer ›

Redo för demokrati?

ANALYS.  
    Idag säger sig alltfler människor på jorden vilja ha demokrati, men demokrati är inte bara att vilja.
Läs mer ›

Gränspendlare

TEMA. Uppskattningsvis 50 000 personer pendlar idag över en nordisk gräns för att arbeta.  Akademikern har träffat svenskar som jobbar i Norge och Danmark. Vi reder också ut pendlandets möjligheter och problem.

  Läs mer ›

I pendlarnas spår

LEDARE. I snart 60 år har vi haft en gemensam nordisk arbetsmarknad. Trots det finns många hinder kvar för den som pendlar över de nordiska gränserna för att arbeta.
     
Läs mer ›

Hövdingen i Karlstad

Kenneth Johansson trivs på sin post


Kenneth Johansson vill att Värmland ska ta emot fler flyktingar. \"Här finns plats för fler\", säger han.  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.
Under många år var Kenneth Johansson centerpolitiker på heltid. Men nu har han bytt rikspolitiken och är landshövding i Värmland.
     
Läs mer ›

Lag som brister


Lisa Andersson och Anna Karlsson jobbar för att förbättra LSS-handläggarnas arbetssituation.  Bild: Denny Lorentzen

ANGELÄGET.  
    Funktionshindrade kan ha svårt att föra sin egen talan. Men den lag som ska garantera att de ändå får leva ett bra liv fungerar inte som den ska.
Läs mer ›

Gloria skrev historia


Gloria Ray Karlmark var en av \"Little Rock nine.\"  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.  
    Året var 1957. Platsen Little Rock i Arkansas, USA. Nio svarta tonåringar trotsade hot och trakasserier för att få börja i stans bästa skola med bara vita elever. Gloria Ray Karlmark var en av dem.
Läs mer ›

Lönerna blir mer individuella

ANALYS.  
    Trenden håller i sig. Alltfler fackförbund kan tänka sig ökad lönespridning.
Läs mer ›

123456 ...
Akademikern nr 2014-05