Akademikern
... 234567 ...

Hövdingen i Karlstad

Kenneth Johansson trivs på sin post


Kenneth Johansson vill att Värmland ska ta emot fler flyktingar. \"Här finns plats för fler\", säger han.  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.
Under många år var Kenneth Johansson centerpolitiker på heltid. Men nu har han bytt rikspolitiken och är landshövding i Värmland.
     
Läs mer ›

Lag som brister


Lisa Andersson och Anna Karlsson jobbar för att förbättra LSS-handläggarnas arbetssituation.  Bild: Denny Lorentzen

ANGELÄGET.  
    Funktionshindrade kan ha svårt att föra sin egen talan. Men den lag som ska garantera att de ändå får leva ett bra liv fungerar inte som den ska.
Läs mer ›

Gloria skrev historia


Gloria Ray Karlmark var en av \"Little Rock nine.\"  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.  
    Året var 1957. Platsen Little Rock i Arkansas, USA. Nio svarta tonåringar trotsade hot och trakasserier för att få börja i stans bästa skola med bara vita elever. Gloria Ray Karlmark var en av dem.
Läs mer ›

Lönerna blir mer individuella

ANALYS.  
    Trenden håller i sig. Alltfler fackförbund kan tänka sig ökad lönespridning.
Läs mer ›

HR-folket tar plats

Personalvetarna i en nyckelroll


HR-chefen Lena Nyberg-Collin var på plats vid Personalvetardagarna i Göteborg, som samlade deltagare från hela landet.  Bild: Stefan Edetoft

TEMA. Akademikern fångar upp några av personalvetarnas stora utmaningar. Det handlar om arbetsmiljö, konflikthantering, omvandlingen av offentlig sektor och konsten att rekrytera. Läs mer ›

Delaktighet gav resultat

Så fick biståndshandläggarna bättre arbetsmiljö


Ann-Catrine Hjert och hennes medarbetare är nöjda med sitt nya sätt att arbeta,  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL. Stressen var hög och biståndshandläggarna pressade av mängden ärenden. Men en ny modell  gör att arbetet vid Hägersten-Liljeholmens beställarenhet för äldre numera fungerar bra. Läs mer ›

Högskolestiftelser stor stridsfråga


Kunskapens träd? Regeringens förslag om högskolestiftelser får kritik.

ARTIKEL.  
    Regeringen vill att högskolor och universitet ska kunna omvandlas till stiftelser. Mer självständiga lärosäten är motiveringen. Kritikerna tror precis tvärtom. Förslaget är just nu ute på remiss.
Läs mer ›

Lång väg till jobb

Arbetslinjen går före läs- och skrivinlärning


Said Guleid var ekonom i hemlandet Somalia. och är numera bosatt i Sverige sedan många år.  Bild: Sören Håkanlind

ANGELÄGET. Många nyanlända flyktingar kan inte läsa och skriva .Etableringslotsen Said Guleid i Göteborg hjälper dem att förstå det svenska samhället. Han översätter, tolkar och förklarar myndighetsbeslut. Läs mer ›

Ännu ett hafsverk

LEDARE. Hur den högre utbildningen fungerar är en angelägenhet för hela samhället. Det går inte att diskutera skolan utan att prata om det som kommer sedan. Läs mer ›

Bananer och bostäder

ANALYS. Det är möjligt att en fortsatt avreglering av bostadsmarknaden kommer att leda till att det byggs fler bostäder. Men det är då ingen djärv gissning att det främst kommer att byggas för de betalstarka. Läs mer ›

Modellbygge med förhinder

ANALYS.  
     Allt som oftast står arbetsrätten i centrum när fack och arbetsgivare försöker hitta nya förhandlingsformer. Det är en knivig fråga.
Läs mer ›

Svetsaren som vill bli statsminister

Stefan Löfven i heta stolen


Stefan Löfven har ett år på sig. Blir han Sveriges näste statsminister?  Bild: Martina Holmberg

REPORTAGE. Det är ett år kvar till valet 2014. Nu är det upp till bevis för oppositionsledaren. Läs mer ›

Slöjupprop - vad händer sen?

ARTIKEL. Slöja som solidaritetshandling? Debatten i spåren av hijabuppropet går vidare. Läs mer ›

Jämställdhet på agendan


Anna Bäck och Elina Santos.  Bild: Ester Sorri

ARTIKEL. Nej. Sverige är inte så jämställt som vi vill tro. Men det kan bli bättre. Läs mer ›

Coacher för unga

ANGELÄGET. I Botkyrka finns Paraplyprojektet, där unga arbetslösa får hjälp och stöd till arbete eller utbildning. Läs mer ›

I statens tjänst

Akademikern granskar hur villkoren inom staten förändras


Statens tjänstemän har mycket att ta hänsyn till, en balansgång som inte alltid är så enkel.  Bild: Bitte Andersson

TEMA. Många myndigheter lever sitt liv utanför strålkastarljuset. Andra är under ständig debatt. Statligt anställda akademiker trivs, men har tung arbetsbörda. Läs mer ›

Arbetsmarknadspolitik i fritt fall

LEDARE. Generaldirektören har avgått, men det är också allt vi vet. Frågan om vad regeringen vill med Arbetsförmedlingen väntar ännu på ett svar. Under tiden blir de arbetslösa fler. Läs mer ›

De sjuka blir fler igen

ANALYS. Trenden är bruten, sjukfrånvaron ökar. Den höga arbetsbelastningen tar ut sin rätt. Läs mer ›

Hel eller ren

I VÄRLDEN. "Lyckas vi rädda en enda flicka från omskärelse är det en seger." Kvinnlig könsstympning är förbjudet i irakiska Kurdistan, men fortfarande vanligt förekommande. Läs mer ›

Europas motor går till val


Tyskland står starkt, och arbetsmarknaden är bättre än i flertalet andra länder i Europa. Nu görs också stora satsningar på barnomsorgen.  Bild: Denny Lorentzen

TEMA. Snart är det val i Tyskland, EU:s mäktigaste nation. Stark ekonomi och låg arbetslöshet väcker beundran i omvärlden. Baksidorna i form av låglönejobb och växande klyftor talas det mindre om. Läs mer ›

... 234567 ...
Akademikern nr 2014-09