Akademikern
... 234567 ...

Poäng ska ge högre lön

ANGELÄGET. I Karlstad hoppas socialsekreterarna på ett lyft för lönerna, kommunen bekämpar hemlösheten och närheten till Norge räddar sysselsättningen. Läs mer ›

"Jobbet gjorde mig hel igen"


Socialsekreteraren Jasminka Seferovic tillsammans med några av sina kollegor i Norrköping.  Bild: Susanne Lundbäck

TEMA.
Arbetsmarknaden efterlyser hög utbildning. Men gäller det alla arbetssökande? En utländsk examen eller ett icke-svenskt namn stänger många dörrar. Nu ska det bli ändring på det, lovar regering och opposition.
Läs mer ›

Så ska ”skitlivet” stoppas

ANALYS.  På tio år har anställda inom bemanningsbranschen fördubblats och när det gäller tillfälliga anställningar finns otaliga varianter. Läs mer ›

När byråkratin byter skepnad


Ökad administration tar ibland överhanden, det är svårt att hinna med brukarna.  Bild: Moa Hoff

PÅ JOBBET. Akademikern var på plats under Socionomdagarna 2013.  Här bjuder vi på ett axplock från seminarier och aktiviteter under de båda intensiva dagarna i Älvsjömässan. Läs mer ›

Hinner du jobba på jobbet?

LEDARE.
I jakten på effektivitet har vi fått en ett detaljstyrande som går ut över yrkesutövandet.
Läs mer ›

Redo för demokrati?

ANALYS.  
    Idag säger sig alltfler människor på jorden vilja ha demokrati, men demokrati är inte bara att vilja.
Läs mer ›

Gränspendlare

TEMA. Uppskattningsvis 50 000 personer pendlar idag över en nordisk gräns för att arbeta.  Akademikern har träffat svenskar som jobbar i Norge och Danmark. Vi reder också ut pendlandets möjligheter och problem.

  Läs mer ›

I pendlarnas spår

LEDARE. I snart 60 år har vi haft en gemensam nordisk arbetsmarknad. Trots det finns många hinder kvar för den som pendlar över de nordiska gränserna för att arbeta.
     
Läs mer ›

Hövdingen i Karlstad

Kenneth Johansson trivs på sin post


Kenneth Johansson vill att Värmland ska ta emot fler flyktingar. \"Här finns plats för fler\", säger han.  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.
Under många år var Kenneth Johansson centerpolitiker på heltid. Men nu har han bytt rikspolitiken och är landshövding i Värmland.
     
Läs mer ›

Lag som brister


Lisa Andersson och Anna Karlsson jobbar för att förbättra LSS-handläggarnas arbetssituation.  Bild: Denny Lorentzen

ANGELÄGET.  
    Funktionshindrade kan ha svårt att föra sin egen talan. Men den lag som ska garantera att de ändå får leva ett bra liv fungerar inte som den ska.
Läs mer ›

Gloria skrev historia


Gloria Ray Karlmark var en av \"Little Rock nine.\"  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL.  
    Året var 1957. Platsen Little Rock i Arkansas, USA. Nio svarta tonåringar trotsade hot och trakasserier för att få börja i stans bästa skola med bara vita elever. Gloria Ray Karlmark var en av dem.
Läs mer ›

Lönerna blir mer individuella

ANALYS.  
    Trenden håller i sig. Alltfler fackförbund kan tänka sig ökad lönespridning.
Läs mer ›

HR-folket tar plats

Personalvetarna i en nyckelroll


HR-chefen Lena Nyberg-Collin var på plats vid Personalvetardagarna i Göteborg, som samlade deltagare från hela landet.  Bild: Stefan Edetoft

TEMA. Akademikern fångar upp några av personalvetarnas stora utmaningar. Det handlar om arbetsmiljö, konflikthantering, omvandlingen av offentlig sektor och konsten att rekrytera. Läs mer ›

Delaktighet gav resultat

Så fick biståndshandläggarna bättre arbetsmiljö


Ann-Catrine Hjert och hennes medarbetare är nöjda med sitt nya sätt att arbeta,  Bild: Denny Lorentzen

ARTIKEL. Stressen var hög och biståndshandläggarna pressade av mängden ärenden. Men en ny modell  gör att arbetet vid Hägersten-Liljeholmens beställarenhet för äldre numera fungerar bra. Läs mer ›

Högskolestiftelser stor stridsfråga


Kunskapens träd? Regeringens förslag om högskolestiftelser får kritik.

ARTIKEL.  
    Regeringen vill att högskolor och universitet ska kunna omvandlas till stiftelser. Mer självständiga lärosäten är motiveringen. Kritikerna tror precis tvärtom. Förslaget är just nu ute på remiss.
Läs mer ›

Lång väg till jobb

Arbetslinjen går före läs- och skrivinlärning


Said Guleid var ekonom i hemlandet Somalia. och är numera bosatt i Sverige sedan många år.  Bild: Sören Håkanlind

ANGELÄGET. Många nyanlända flyktingar kan inte läsa och skriva .Etableringslotsen Said Guleid i Göteborg hjälper dem att förstå det svenska samhället. Han översätter, tolkar och förklarar myndighetsbeslut. Läs mer ›

Ännu ett hafsverk

LEDARE. Hur den högre utbildningen fungerar är en angelägenhet för hela samhället. Det går inte att diskutera skolan utan att prata om det som kommer sedan. Läs mer ›

Bananer och bostäder

ANALYS. Det är möjligt att en fortsatt avreglering av bostadsmarknaden kommer att leda till att det byggs fler bostäder. Men det är då ingen djärv gissning att det främst kommer att byggas för de betalstarka. Läs mer ›

Modellbygge med förhinder

ANALYS.  
     Allt som oftast står arbetsrätten i centrum när fack och arbetsgivare försöker hitta nya förhandlingsformer. Det är en knivig fråga.
Läs mer ›

Svetsaren som vill bli statsminister

Stefan Löfven i heta stolen


Stefan Löfven har ett år på sig. Blir han Sveriges näste statsminister?  Bild: Martina Holmberg

REPORTAGE. Det är ett år kvar till valet 2014. Nu är det upp till bevis för oppositionsledaren. Läs mer ›

... 234567 ...
Akademikern nr 2014-10