Akademikern

Arbetslösheten slår hårt mot unga - men bara mot vissa

2010-06-10  |  Uppdaterad 2010-06-11

TEMA. Sverige har skyhög ungdomsarbetslöshet. Nästan 30 procent av alla unga är utan jobb. Men det betyder inte att alla unga är i riskzonen. Det är framför allt de skoltrötta som drabbas.

– Det är generellt inte ett problem­ att vara ung om man vill in på arbetsmarknaden. Däremot är det ett problem att vara ung och sakna kompletta gymnasiebetyg, säger Anders Forslund, national­ekonom och expert på arbetsmarknadspolitik.

I januari 2010 var 29 procent av ungdomarna upp till 25 år arbetslösa i Sverige, enligt SCB. Det är en hög siffra jämfört med många andra europeiska länder. Men den höga siffran betyder inte att var tredje ung person riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet eller bli utslagen från arbetsmarknaden.

Statistiken bygger på så kallade­ arbetskraftsundersökningar. Alla som säger att de vill ha ett jobb räknas som arbetslösa, även om de studerar på heltid. I statistiken ingår också många unga som bara är arbetslösa en kortare period och väntar på ett jobb.

– Etableringen på arbetsmarknaden går relativt bra för de allra flesta som är unga och arbetslösa, säger Anders Forslund.

– Det är naturligt att det finns fler studerande bland dem som är unga än bland de äldre. Det är också fler som byter jobb eller har kortare anställningar. Arbetslösheten är inget brinnande socialt problem för alla unga. Det är en liten grupp unga som riskerar att hamna utanför ­arbetsmarknaden. Det är den gruppen som borde få mest stöd, säger han.

Anders Forslund­ är docent i ­nationalekonomi och en av de som vet mest om effekterna av arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Hans forskning sker i Uppsala. I en röd rappad tvåvåningsbyggnad några hundra meter från Carolina Rediviva sitter ett 30-tal forskare. De arbetar på Institutet för arbets­marknadspolitisk utvärdering, IFAU, på uppdrag av arbetsmarknads­departementet. Anders Forslund är tf generaldirektör.

Han tar emot i biblioteket.

Tidigt i samtalet konstaterar han att det inte är självklart att tala om ungdomarna som en förlorad generation på arbetsmarknaden. Forskningen tyder på att det är tvärtom.

– Ju äldre man är, desto värre är det. Unga har generellt kortare perioder av arbetslöshet medan äldre personer löper större risk att hamna i långtidsarbetslöshet och har svårare att komma tillbaka. Det börjar accelerera tydligt vid 40 till 45 års ålder, säger Anders Forslund.

Men det finns en grupp unga som har det väldigt svårt på arbetsmarknaden. Unga som saknar kompletta betyg och eventuellt har andra problem, kanske missbruksproblem eller något annat, har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Anders Forslund vill inte ge någon exakt siffra på hur många av de unga arbetslösa som tillhör ”riskgruppen”. Om han blir tvungen att gissa hamnar gissningen på cirka 10-20 procent av de unga arbetslösa.

Ett sätt att hjälpa dessa ungdomar vore en förändrad utbildning, tycker han.

– När gymnasieutbildningarna gjordes om och blev mer teoretiska var tanken att fler unga skulle gå vidare till högskoleutbildning. Men så har det inte blivit. I stället är det fler som inte går ut med kompletta betyg.

Det har inneburit färre alternativ för dem som är skoltrötta, konstaterar han.

– Tidigare kunde skoltrötta pojkar gå en verkstadsutbildning.

Dela